Autolock KIA Sorento 2021 – 2023

1. Auto lock – Đi xa tự khoá

2.Auto Unlock – Đi gần tự mở

3.Kêu còi khi khoá cửa xe

4.Mở bằng mật khẩu không cần chìa khoá

5.Khóa/Mở cửa khi nổ máy

6.Lên full 4 kính khi lock

7.Hé kính

8.Hạ kính

Danh mục:
0919908290