Autolock Hyundai Custin 2023 – 2024

Các chức năng: 1. Auto lock – Đi xa tự khoá – 2.Auto Unlock – Đi gần tự mở – 3.Kêu còi khi khoá cửa xe – 4.Mở bằng mật khẩu không cần chìa khoá –  – 5.Lên full 4 kính khi lock – 6.Hé kính – 7.Hạ kính – 8.Kêu còi báo hiệu khi khoá cửa xe

Danh mục:
0919908290