Autolock KIA Sorento – Carnival 2021 – 2022 – 2023

1. Auto lock – Đi xa tự khoá  –2.Auto Unlock – Đi gần tự mở –3.Kêu còi khi khoá cửa xe –4.Mở bằng mật khẩu không cần chìa khoá –5.Khóa/Mở cửa khi nổ máy –6.Lên full 4 kính khi lock –7.Hé kính –8.Hạ kính –9.Kêu còi báo hiệu khi khoá cửa xe

Danh mục:
0919908290