Hướng dẫn lắp đặt đề nổ từ xa hàng Fortin Việt Nam phân phối chính hãng

Lưu ý: Anh em lựa chọn Model xe, đời xe đúng và click vào link để xem bài hướng dẫn. Trong bài hướng dẫn có từng bước (mỗi bước có một video hướng dẫn chi tiết). Xem lần lượt và làm theo các bước và các video trong mỗi bước.

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Mazda 2: 2015-2023
- Mazda 3: 2015 - 2019
- Mazda 6: 2014 - 2023
- Mazda Cx3: 2021 - 2023
- Mazda Cx5: 2013 - 2023
- Mazda Cx8: 2020 - 2021
- Mazda Cx8 New IPM 2022-2023
- Mazda Cx9: 2013 - 2023

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Mazda CX30: 2020-2022
- Mazda 3: 2020 - 2022

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video: 

 

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Honda CRV 2016 - 2022
- Honda Civic 2016 - 2021

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

Nạp firmwave bằng Tools PC:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Honda City 2015-2020
- Honda HRV 2015 - 2021

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

Dùng Tools PC máy tính

Dùng Tools Mobile

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- KIA Seltos 2020-2022

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Hyundai Tucson 2016 -2021

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Hyundai Santafe 2019 - 2020

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Toyota Camry 2019 - 2022 bản Máy Xăng

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Toyota Cross 2020 - 2022 bản Máy Xăng

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Toyota Cross 2020 - 2022 bản Hybrid

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Toyota Altis 2022 bản Máy Xăng

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Toyota Altis 2022 bản Hybrid

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Pajero Sport Xăng 2016 - 2022

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Pajero Sport Diesel 2020 - 2022

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Pajero Sport Diesel 2016 - 2019

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

- Triton 2018 - 2022

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test

Lắp đặt chung cho các Model xe/đời xe sau: 

  • Subaru Outback/Forester 2019 - 2022

B1: Tải phần mềm tại đây về điện thoại: https://denotuxa.com/phan-mem

B2: Đăng nhập - Liên hệ Zalo 0919908290 để lấy Email + Pass

Trước khi xem chi tiết hướng dẫn lắp đặt, anh em cần xem kỹ những Video này, nếu không xem kỹ và làm đúng theo các video hướng dẫn và video lưu ý thì khi xảy ra lỗi sản phẩm, Fortin hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo hành.

Hướng dẫn kết nối tools flashlink mobile fortin với điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối Tools Flashlink Mobile Fortin với điện thoại IOS

Lưu ý khi kết nối Tools Mobile với Hộp điều khiển Evo (BẮT BUỘC PHẢI XEM VIDEO)

B3: Cắm tools vào cổng OBD và Kết nối Bluetooth của điện thoại với Tools - Pass: 0000 nếu cần

B4: Kết nối hộp EVO với tool và flash Firmwave theo đúng cấu hình:

B5: Lắp đặt program trên xe: theo file PDF gửi kèm hoặc video:

B5.1: Bypass - send data : kết nối lại hộp EVO với Tools để send data:

B5.2: cắm lại vào xe và test