Fortin Flash Link PC – công cụ cài đặt đề nổ từ xa Fortin

1.500.000

Công cụ Flash Firmwave có tác dụng kết nối thiết bị với phần mềm chính hãng Fortin để thực hiện cài đặt chuẩn hoá dữ liệu cho dòng xe tương ứng của khách hàng.

Là công cụ kích hoạt tính năng Đề Nổ Từ Xa cho xe của bạn khi lắp đặt thiết bị do Fortin cung cấp. Tools chỉ hoạt động với phần mềm chính hãng công nghệ Fortin CanadaThiết bị Đề Nổ Từ Xa sử dụng công nghệ chính hãng do Fortin Canada cung cấp.
Ngoài các sản phẩm không sử dụng công nghệ có nguồn gốc chính hãng từ Fortin Canada thì sẽ không thể đồng bộ và sử dụng được Tools kích hoạt này.

Mã: FlashLink-PC Danh mục:
0919908290