Autolock Hyundai Santafe 2021 – 2022 – 2023

Các chức năng: 1. Auto lock – Đi xa tự khoá – 2.Auto Unlock – Đi gần tự mở – 3.Kêu còi khi khoá cửa xe – 4.Mở bằng mật khẩu không cần chìa khoá – 5.Khóa/Mở cửa khi nổ máy – 6.Lên full 4 kính khi lock – 7.Hé kính – 8.Hạ kính – 9.Kêu còi báo hiệu khi khoá cửa xe

Danh mục:
0919908290